هوالله العلی الاعلی
تقویم نجومی همگانی

چرخ با اين اختران نغز و خوش و زيباستي = صورتي در زير دارد آنچه در بالاستي *** صورت زيرين اگر با نردبان معرفت = بر رود بالا همان با اصل خود يکتاستي


تالارهاى بنياد حيات اعلى پاسخ برگزيده رسانه حيات اعليí بوستان تلاوت ياد مولا (روزنامه گاهشناسي (تقويم جامع
تقويم نجومي تخصصي تقويم نجومي همگاني تقويم فشرده قمري التقّويم الفلكيّ الإحترافيّ التّقويم الفلکيّ العامّ
وقايع فلكي خاص هفته نامه راه آسمان تقويم نجومي طبي ماهنامه هنگام شناسي آغازنامه ماه قمري تقويم الهي
 

232ima

مندرجات تقويم نجومي همگاني

تاريخ: آفرينش حضرت آدم (علیه السلام) - اسكندر ذوالقرنين - مسيحي - ميلادي محمدي (صلی الله علیه و آله) - هجري اسلامي - عصر حضرت صاحب الامر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) تقويم: قمري - شمسي... مختصات و احكام كواكب: موقعيت كواكب در بروج فلكي، موقعيت كواكب در صور فلكي Tropical Sidreal منازل شمس - منازل قمر - مطالع منازل - اجتماع قمر با منازل - ايام محذور - كسوف - خسوف ....

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در دوشنبه بیست و نهم اسفند 1390 و ساعت |

براي دريافت تقویم نجومی همگانی و ساير مرسولات بنياد حيات اعلى به سایت اصلی مراجعه نماييد :

 

   www.Aelaa.Net   

 

آدرس دریافت تقویم نجومی همگانی :

http://www.Aelaa.Net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=32

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در یکشنبه بیست و نهم خرداد 1390 و ساعت |
 

از ماه مبارك رمضان 1430 تا ماه مبارك رمضان 1431

http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Saalnaame/Taqwim-NojumiHamegaani-1432.pdf

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در سه شنبه بیست و ششم مرداد 1389 و ساعت |

از ماه مبارك رمضان 1430 تا ماه مبارك رمضان 1431
http://www.4shared.com/file/116156441/5e51dfb0/Saalnaame-Taqwim-Hamegaani-1430-31.html

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در چهارشنبه هفدهم تیر 1388 و ساعت |
از ماه مبارك رمضان 1429 تا ماه مبارك رمضان 1430
http://www.4shared.com/file/108770092/6098ccf9/Saalnaame-Taqwim-Hamegaani1429-1430.html
+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در چهارشنبه هفدهم تیر 1388 و ساعت |
+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در جمعه یازدهم اردیبهشت 1388 و ساعت |

http://www.4shared.com/file/101666075/26b094ce/Taqwim-Hamegaani-Rajab-1430.html

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در جمعه یازدهم اردیبهشت 1388 و ساعت |

http://www.4shared.com/file/101666085/a1288801/Taqwim-Hamegaani-Jomaadaa2-1430-01.html

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در جمعه یازدهم اردیبهشت 1388 و ساعت |

http://www.4shared.com/file/101666054/6381c6da/Taqwim-Hamegaani-Jomaadaa1-1430.html

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در جمعه یازدهم اردیبهشت 1388 و ساعت |

http://www.4shared.com/get/93029291/ddd4c098/Taqwim-Hamegaani-Rabie2-1430.html

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در دوشنبه بیست و ششم اسفند 1387 و ساعت |

http://www.4shared.com/get/89099939/3abf2100/Taqwim-Hamegaani-Rabie1-1430.html

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در یکشنبه یازدهم اسفند 1387 و ساعت |

http://www.4shared.com/file/80987899/aebae925/Taqwim-Hamegaani-Safar-1430.html

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در پنجشنبه هشتم اسفند 1387 و ساعت |

http://www.4shared.com/file/77890587/2f ... -1430.html

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در چهارشنبه هفتم اسفند 1387 و ساعت |

http://www.4shared.com/file/68910928/8d ... -1429.html

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در چهارشنبه هفتم اسفند 1387 و ساعت |

http://www.4shared.com/file/64892508/20 ... -1429.html

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در چهارشنبه هفتم اسفند 1387 و ساعت |

http://www.4shared.com/file/61261061/6a ... -1429.html

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در چهارشنبه هفتم اسفند 1387 و ساعت |

http://www.4shared.com/file/57735798/6b ... n1429.html

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در چهارشنبه هفتم اسفند 1387 و ساعت |

http://www.4shared.com/file/53395469/bc ... b1429.html

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در چهارشنبه هفتم اسفند 1387 و ساعت |

http://www.4shared.com/file/50095498/fb ... a1429.html

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در چهارشنبه هفتم اسفند 1387 و ساعت |

http://www.4shared.com/file/46386629/6a ... a1429.html

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در چهارشنبه هفتم اسفند 1387 و ساعت |

http://www.4shared.com/file/43184374/da ... -1429.html

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در چهارشنبه هفتم اسفند 1387 و ساعت |

http://www.4shared.com/file/42431779/15 ... 16-30.html

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در چهارشنبه هفتم اسفند 1387 و ساعت |

http://www.4shared.com/file/42431331/78 ... e1-15.html

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در چهارشنبه هفتم اسفند 1387 و ساعت |

http://www.4shared.com/file/38392309/b6 ... R1429.html

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در چهارشنبه هفتم اسفند 1387 و ساعت |

http://www.4shared.com/file/37200026/8c ... r1429.html

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در چهارشنبه هفتم اسفند 1387 و ساعت |

http://www.4shared.com/file/34397137/89 ... ram-2.html

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در چهارشنبه هفتم اسفند 1387 و ساعت |

http://www.4shared.com/file/34397139/6e ... ram-1.html

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در چهارشنبه هفتم اسفند 1387 و ساعت |

http://www.4shared.com/file/34096011/6d ... jje-2.html

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در چهارشنبه هفتم اسفند 1387 و ساعت |

http://www.4shared.com/file/34145870/63 ... jje-1.html

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در چهارشنبه هفتم اسفند 1387 و ساعت |

http://www.4shared.com/file/42574149/33 ... deh-2.html

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در چهارشنبه هفتم اسفند 1387 و ساعت |

 

Aelaa.Net